WellnessByCamilla

En blogg om viktiga saker i mitt liv; om äktenskap, familj, vänskap, böcker, hälsa, resor, inredning och annat kul!

Jag är vid målsnöret!

Jag kan knappt tro det men nu ska jag avsluta min socionomutbildning och få min examen! Termin 7 var den tuffaste och den sista men nu är den över. Visserligen väntar jag på resultatet på tre tentor/uppgifter men jag har gjort allt jag kunnat göra. 3,5 år känns både som en evighet och som snabba år. Jag är strax en äkta socionom! Jag är tacksam för den kallelsen jag fått och jag är glad och nöjd att jag var lyhörd och lydig som klev in genom den dörren. Och jag är väldigt stolt  ! 

Att från 45 års ålder komma in (ja och enligt skolan var det 9st sökanden på varje elev i vår klass som inte kom in!) och plugga nya utmanande ämnen, få ett helt nytt teoretiskt, kritiskt granskande och öppet reflekterande tankesätt, nytt akademiskt språk och en större ödmjukhet och mognad inför en helt ny karriär är riktigt häftigt!

Jag har redan nått mitt mål på ett sätt; genom att ha fått hamna exakt där jag vill vara: inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO). Att få stödja barn och ungdomar som är utsatta och sårbara. Omhändertagna och placerade. 

Under tidigare år har jag fått profetiska hälsningar och sett syner och de stämmer klockrent på det arbete jag nu har som kallelse. Tänk att Gud redan när jag låg i min mammas mage utvalde mig till detta och att han format mig och utrustat mig genom platser, människor och situationer i livet som gjort att jag passar perfekt för detta uppdrag! 

Jag älskar det liv Gud gett mig! 
Nu ska jag sova. Sista skoldagen med sista skoluppgiften är slut. Over and out! 

 

Stunden när jag precis fått veta att jag har fått tjänsten som studentanställd på Familjehemsenheten!

Sticka ut hakan

Jag sticker ut hakan. Och får slag. Det är bekvämare att bara vara och låta hakan vara indragen men det fungerar inte så länge för mig... Tyvärr! Det känns som om jag drivs av en livsuppgift att lyfta viktiga samhällsfrågor, nu på Facebook men tidigare var det irl som man säger. Nackdelen med sociala medier är att det endast blir textinlägg vilket gör kommunikationen svårare. Inget kroppsspråk, tonfall eller mimik. Flera gånger har jag sagt till mig själv att låta bli att ta upp olika ämnen som är brännande och som engagerar människor men så plötsligt är jag igen..

Det vackra eller det fula?

Ser du det fantastiska eller ser du bara det svåra?
I alla livets ögonblick hittar vi det vi letar efter; fult, dåligt, negativt eller vackert, bra, positivt. Ju mer du vänjer dig vid att fokusera på det negativa eller det positiva, desto mer kommer du att direkt se det negativa eller det positiva.
Med omognad finns enkelseendet, det vill säga man ser inget av det andra ser utan bara det man själv ser. Då skapas lätt konflikter med dem som har det andra perspektivet. Man stör sig lätt på den som inte ser det man själv ser.
Med mognad växer förmågan att se ur olika perspektiv och därmed ökar förståelsen för andras perspektiv och det blir inte konflikter.
Som socialsekreterare ska jag göra samlade bedömningar gällande mina klienters bästa. En oerhört viktig förmåga jag måste besitta är att kunna se med olika perspektiv. För att få hjälp med det tar jag med olika aktörers olika perspektiv; barnet/den unges eget perspektiv, de biologiska föräldrarnas perspektiv, familjehemmets perspektiv, skolan/förskolans perspektiv, BUPs perspektiv, mina kollegors och min chefs perspektiv, forskares perspektiv. Sammantaget kan jag sen göra min egen bedömning och motivera den, vilket blir grunden till olika beslut eller förslag till beslutsfattarna.
Riktigt svårt, roligt och spännande!
Därför älskar jag mitt jobb som socialsekreterare!