Wellness By Camilla

Medelålderns ljuvliga stadie av livslust, erfarenheter, hälsa, resor och relationer. Välkommen!

Barnhandläggare

Vad arbetar en barnhandläggare på en Familjehemsenhet med, undrar du kanske? 

Det är det jag jobbar med inom socialtjänsten. 
Jo, jag följer upp placerade barn och ungdomar i familjehem. Idag har jag 17 klienter. Jag ser till att de mår så bra som möjligt psykiskt och fysiskt, att de får den utbildning de ska ha, att deras identitet stärks, att de har ett socialt samspel med både biologiskt nätverk, jämnåriga och nya familjen. Jag ser till att de har samma standard som andra barn och unga i Sverige och jag ser till att de får de insatser av stöd och resurser de behöver för att utvecklas och blomma ut inför framtiden. 
Detta innebär att jag har kontakt med alla viktiga aktörer runt barnet, den unge, samt initierar vad som ska göras och inte göras, som huvudansvarig myndighet. 
Vad jag gör i varje ärende är helt olika. Jag har ärenden där allt fungerar, där jag bara behöver dyka upp på hembesöken var tredje månad. Sen har jag ärenden jag måste följa upp varje dag. Kan vara på grund av skolk, avvikelser, ohälsa eller kanske konflikter i familjehemmet. 
Man arbetar med barnens bästa i fokus, ökar skyddsfaktorer och minskar riskerna i deras liv och det i samarbete med dem själva, deras biologiska nätverk och professionella  kontakter. Man skriver remisser till sjuk- och hälsovården, överväganden om vård och utredningar som dras i nämndsammanträden eller går upp i rätten. Ingen dag är den andre lik. 

Det var lite om hur jag arbetar.