Wellness By Camilla

Medelålderns ljuvliga stadie av livslust, erfarenheter, hälsa, resor och relationer. Välkommen!

Det vackra eller det fula?

Ser du det fantastiska eller ser du bara det svåra?
I alla livets ögonblick hittar vi det vi letar efter; fult, dåligt, negativt eller vackert, bra, positivt. Ju mer du vänjer dig vid att fokusera på det negativa eller det positiva, desto mer kommer du att direkt se det negativa eller det positiva.
Med omognad finns enkelseendet, det vill säga man ser inget av det andra ser utan bara det man själv ser. Då skapas lätt konflikter med dem som har det andra perspektivet. Man stör sig lätt på den som inte ser det man själv ser.
Med mognad växer förmågan att se ur olika perspektiv och därmed ökar förståelsen för andras perspektiv och det blir inte konflikter.
Som socialsekreterare ska jag göra samlade bedömningar gällande mina klienters bästa. En oerhört viktig förmåga jag måste besitta är att kunna se med olika perspektiv. För att få hjälp med det tar jag med olika aktörers olika perspektiv; barnet/den unges eget perspektiv, de biologiska föräldrarnas perspektiv, familjehemmets perspektiv, skolan/förskolans perspektiv, BUPs perspektiv, mina kollegors och min chefs perspektiv, forskares perspektiv. Sammantaget kan jag sen göra min egen bedömning och motivera den, vilket blir grunden till olika beslut eller förslag till beslutsfattarna.
Riktigt svårt, roligt och spännande!
Därför älskar jag mitt jobb som socialsekreterare!